D

DIENSTEN

LANGUAGE ENGINEERING

Onder de dienst Language engineering vallen werkzaamheden die erop zijn gericht taalprocessen efficiënter en effectiever te laten verlopen. Zo wordt met behulp van de kennis en expertise van Language engineering tijdens het vertaalproces uitsluitend gewerkt met tekst, zonder opmaakkenmerken of andere toevoegingen. Na het vertaalproces moeten deze opmaakkenmerken en andere toevoegingen weer aan het nieuw vertaalde bestand worden toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan vertaalde softwareteksten die weer in de programmatuur moeten worden teruggeplaatst.

Indien met de opdrachtgever is overeengekomen om specifieke terminologie in nieuwe vertalingen te hanteren, wordt dit onderdeel actief ondersteund en bewaakt door middel van de tools die Language Engineering in haar processen inzet.

Waar mogelijk zal de afdeling Language Engineering eerder aan de opdrachtgever geleverde content (bijv. vertalingen en audiosegmenten) hergebruiken om zo doorloopsnelheden te verhogen, kwaliteit te vergroten en kosten te verlagen. Een andere belangrijke toegevoegde waarde van Language engineering in taalprocessen is automatisering. De inzet van Language Engineering zorgt ervoor dat handelingen die voorheen handmatig werden uitgevoerd (bijv. conversies door middel van scripting), veel efficiënter kunnen verlopen, waardoor de doorlooptijden worden verkort en de kosten lager uitvallen.