W

WERKEN BIJ

WCS ACADEMY

“De WCS Academy leert!”

Zo luidt de slogan van de WCS Group Academy. Een slogan die aansluit op de missie van de Academy: “Samen werken aan ontwikkeling”. Want leren van elkaar staat centraal. Dat zie je overal in terug. Deelnemers leren van de trainer, maar ook van elkaar. De Academy leert echter ook weer van de deelnemers. Kortom: de Academy leert!

De WCS Academy gelooft erin dat ontwikkeling van het individu de organisatie als geheel versterkt. Dit bereiken wij door de deelnemers training en opleiding te bieden in vaardigheden, methodieken en systemen in de wereld van taal en technologie.

Door een brug te slaan tussen opleiding en praktijk levert de Academy een essentiële bijdrage aan het succes van interne medewerkers en van gehele WCS Group.